Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania USM/1/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (sygn. postępowania USM/1/2018)   Zamawiający, USM Sp. z o.o. zawiadamia, iż w unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę maszyn CNC z kompletem narzędzi prowadzonego w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy USM Sp. z o.o. poprzez…

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej sygn. postępowania USM/2/2017

Lublin, dn. 05.01.2018 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (sygn. postępowania USM/2/2017)   Zamawiający, USM Sp. z o.o. zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę elektronarzędzi, prowadzonego w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy USM Sp.…