Regulacje prawne dotyczące wykonywania lotów

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi legalności wykonywania lotów pomiarowych (ochrona środowiska) oraz obserwacyjnych, pragnę przytoczyć kilka aktów regulacyjnych według których możemy się poruszać w gąszczu przepisów. W myśl „Rozporządzenia wyłączającego” Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26…