Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania USM/1/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (sygn. postępowania USM/1/2018)   Zamawiający, USM Sp. z o.o. zawiadamia, iż w unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę maszyn CNC z kompletem narzędzi prowadzonego w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy USM Sp. z o.o. poprzez…