Wywiad z RMF

W piątek (tj. 1.02) wraz ze Strażą Miejską w Świdniku mieliśmy okazję udzielić wywiadu dla stacji RMF. Poruszonym problemem jest brak świadomości wyboru paliw jakie stosujemy w piecach. O tym co palą niektórzy mieszkańcy miasta możecie przeczytać na stronie RMF24.…

Regulacje prawne dotyczące wykonywania lotów

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi legalności wykonywania lotów pomiarowych (ochrona środowiska) oraz obserwacyjnych, pragnę przytoczyć kilka aktów regulacyjnych według których możemy się poruszać w gąszczu przepisów. W myśl „Rozporządzenia wyłączającego” Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26…