Urządzenia USM SmartCity – stacjonarne monitorowanie powietrza


smartcity
Prezentujemy Państwu innowacyjny system autonomicznych urządzeń przeznaczonych do infrastruktury inteligentnego miasta.

USM SmartCity to przede wszystkim monitoring stanu powietrza, ale także brama dla innych urządzeń infrastruktury publicznej.

Urządzenia mogą zostać dostosowane pod indywidualne potrzeby odbiorcy. Niska cena, możliwości i jakość naszego rozwiązania deklasuje inne urządzenia.

Otwarta architektura naszego systemu umożliwia pełną integrację z istniejącymi systemami informatycznymi oraz infrastrukturą miejską. Stacje mogą pracować pojedynczo lub być połączone w sieć co daje pełny obraz monitoringu na rozległym terenie.

Świadomość ekologiczna oraz tropienie trucicieli

Zanieczyszczenia powietrza w postaci rakotwórczych pyłów zawieszonych, to w 80% emisja pochodząca ze spalania produktów niedozwolonych oraz niskiej jakości produktów opałowych w gospodarstwach domowych.

Dzięki naszemu rozwiązaniu budujecie Państwo świadomość ekologiczną mieszkańców poprzez podawanie do informacji publicznej bieżącego stanu otaczającego ich środowiska.

Dostajecie Państwo doskonałe narzędzie do identyfikacji problemu i źródeł zanieczyszczenia powietrza w Waszej okolicy.

Korzyści z posiadania stacji SmartCity

 • bieżące pomiary zanieczyszczenia środowiska,
 • informacje o warunkach środowiskowych,
 • precyzyjna i przejrzysta informacja dla mieszkańców oraz służb odpowiedzialnych za stan środowiska,
 • budowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za swoje otoczenie,

Funkcjonalności urządzenia

 • monitoring jakości powietrza – czujniki pyłów oraz gazów,
 • pomiar warunków środowiskowych,
 • statystyki z dowolnego okresu z parametrami mierzonymi,
 • mozliwość obróbki i eksportu danych do formatu CSV lub JSON,
 • alarmy w przypadku przekroczenia stanów mierzonych wartości,
 • przystępne obrazowanie na stronie WWW, mapie oraz wykresach,
 • dostęp do chmury pomiarowej – on-line system do rejestracji danych z naszych urzadzeń,
 • monitoring promieniowania jądrowego – beta, gamma, alfa – opcja,
 • brama pomiędzy siecią miejską, a urządzeniami systemu SmartCity np. liczniki, tablice informacyjne itp. – opcja,
 • sterowanie zdalne, czasowe oraz detekcyjne urządzeniami elektrycznymi – opcja
 • integracja z monitorem lub telebimem – opcja,
 • sterowanie tablicami informacyjnymi- opcja,
 • rejestracja danych video HD z naniesionymi metadanymi pomiarów – opcja,
 • inne pomiary – w zależności od zapotrzebowania odbiorcy,

Jako producent rozwiązania zapewniamy skalowanie urządzenia dopasowując je ściśle pod Państwa preferencje. Nieustannie pracujemy nad aktualizacjami i nowymi funkcjonalnościami.

Nasze stacje posiadają nieograniczoną możliwość rozbudowy funkcjonalności pod przyszłe – jeszcze nie rozpoznane zapotrzebowania naszych klientów.

 

Jakość pomiarów

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości czujników pomiarowych oraz algorytmów obliczeniowych wyniki pomiarów są identyczne z wynikami automatycznych stacji referencyjnych zarządzanych przez WIOŚ.

Przed oddaniem do użytkowania nasze stacje są kalibrowane z referencyjnymi czujnikami

Chmura – Cloud

Udostępniamy Państwu razem z produktem system wizualizacji danych z naszych urządzeń oparty na technologii chmury HA (wysoka dostępność).

System w chmurze umożliwia dostępność wielu jednoczesnych użytkowników, personalizacje dostępu do danych, zmianę wyglądu danych oraz wykresów.

 

Umożliwiamy integrację z zewnętrzną stroną internetową lub portalem miejskim celem wizualizacji wyników z nieograniczonej ilości stacji.

Stany pomiarowe monitorowanych wartości w wypadku podwyższenia lub przekroczenia ponad ustalone normy są dodatkowo sygnalizowane odpowiednią kolorystyką oraz informacja alarmowa może być wysyłana np. drogą poczty elektronicznej. Poprawia to przejrzystość oraz czytelność przekazywanej informacji.

Przykładowe zdjęcia ekranu z wersji stacjonarnej:

 

mapa2

wykres3

mapa

wykres2

wykresy

 

Czujniki standardowe

Stacje standardowo zawierają zestaw podstawowych czujników.

 • pyły PM10 i PM2.5 zakres: od 0 µg/m³ do 999,9 µg/m, czułość: 0,3 μm metoda laserowa,
 • temperatura -40 °C do 85 °C,
 • wilgotność od 0 do 100 %Rh, dokładność: 3 % dla zakresu od 20 %Rh do 80 %Rh,
 • ciśnienie od 300 hPa do 1100 hPa, dokładność: 100 Pa,
 • wysokość zakres: od 0 m do 9,2 km,
 • temperatura punktu rosy,
 • wbudowana pamięć - 64 Gb
 • komunikacja - port etherent 10/100 MBit PoE,
 • komunikacja- sieć bezprzewodowa WiFi w trybie AP,

Czujniki opcjonalne:

 • VOC (Lotne związki organiczne)
 • HCHO (formaldehyd),
 • CO (tlenek węgla),
 • C6H6 (benzen),
 • CH4 (metan),
 • H (wodór),
 • alkochole,
 • gaz ziemny,
 • licznik Geigera,
 • na zamówienie ponad 30 rożnych czujników

Wyposażenie opcjonalne:

 • ogrzewany tor poboru PYŁU
 • moduł komunikacyjny LoRa Client lub Gateway,
 • moduł komunikacyjny GSM/3G/LTE,
 • zasilanie solarne,
 • zasilanie akumulatorowe,

Stacje są odporne na warunki atmosferyczne. Nie wymagają specjalnej obsługi technicznej. Żywotność czujników została wydłużona do maximum przy zachowaniu poprawności odczytów. 

Koszt pojedynczego urządzenia w wersji podstawowej stacjonarnej to 2200 zł netto

Dane fizyczne*:

 • rozmiar 200x150x100 mm,
 • waga ~ 0,5 kg,
 • zasilanie 9-29 V PoE, ~3W
 • odporność na warunki IP 65

* – dane mogą ulec zmianie ze względu na wyposażenie