Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń warsztatowo-biurowych