System Obserwacji i Wspomagania Analizy powietrza „SOWA”

Ostatnie wdrożenia systemu:

Pobierz ulotkę: SOWA

 • Tarnów
 • Oława
 • Radom
 • Koszalin
 • Łaskarzew
 • Wołomin
 • Michałowice
 • Uniwersytet Śląski
 • WAT
 • IChPW Zabrze
 • Grupa CDE
 • Accent Electronic
 • Piastów
 • Szczecinek
 • Zduny
 • INTERCO PHU
 • ATUT

Analiza składu niskiej emisji

Jednym ze środków wspomagających skuteczne egzekwowanie wymogów regulacyjnych, w zakresie wykrywania i identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń lub skażeń jest platforma mobilnego laboratorium do analizy parametrów jakości powietrza – SOWA. Urządzenie jest w pełni polską konstrukcją i jest produkowana w Polsce.

Jakość pomiarów, powtarzalność, prostota obsługi oraz możliwość kalibracji gazami wzorcowymi sprawiły, że nasze urządzenia chętnie wykorzystują jednostki naukowe oraz uczelnie wyższe.  

Zaawansowanie techniczne i skala miniaturyzacji uzyskana w trakcie prowadzonych prac badawczo rozwojowych pozwoliła na umieszczenie stacji laboratoryjnej na dronie, co umożliwia zlokalizowanie zestawu bezpośrednio przy badanym, potencjalnym źródle zanieczyszczenia. Platforma jest zdolna do działania w trybie rejestratora obrazu, przez co może dostarczać użytkownikowi skonsolidowany materiał w postaci zapisu filmowego z przebiegu lotu. Materiał taki zawiera informacje o miejscu i czasie oraz pomierzonych parametrach, które to uprawniona służba może wykorzystać dla celu ew. postępowania karno-mandatowego.

Zintegrowana mobilna platforma pomiarowo-rejestracyjna do badania zanieczyszczeń powietrza

Niewielka masa stacji (ok 1 kg w zależności od konfiguracji czujników) umożliwia zminimalizowanie kosztów jednostki transportowej w postaci drona. 

Urządzenie jest gotowe do pracy w 60 sekund po uruchomieniu.

W wydaniu standardowym Stacja wykonuje badania 8 parametrów:

 • pyły zawieszone PM 2.5 i PM 10,
 • związki organiczne VOC,
 • formaldehyd HCHO,
 • chlorowodór HCL,
 • cyjanowodór HCN,
 • temperatura,
 • temperatura punktu rosy,
 • wilgotność,
 • ciśnienie,
 • położenie geograficzne oraz wysokość,

Czujniki zostały dobrane w sposób umożliwiający pomiar konkretnych typów emisji wskazujących na spalanie odpadów oraz szkodliwych substancji z materiałów zabronionych. Stacja pobiera próbki za pomocą sond pomiarowych (długość zależna od drona) celem eliminacji zakłóceń powodowanych przez strumienie śmigłowe nosiciela. Platforma jest zdolna do integracji z czujnikami do realizacji innych preferowanych przez odbiorcę pomiarów.

rys. dron ze stacją
rys. aparatura sterująca

rys. SOWA w akcji

rys. narzędzia analityczne systemu SOWA

rys. komplet systemu w walizce transportowej

Drony współpracujące z systemem

Z systemem SOWA współpracują wszystkie drony które mogą unieść ładunek użyteczny minimum. 1,5 kg. Najpopularniejsze konstrukcje to:

 • DJI M600
 • DJI M200
 • DJI S1000

Funkcjonalność systemu

 • monitoring jakości powietrza – czujniki pyłów oraz gazów (nawet do 10 czujników),
 • pomiar warunków środowiskowych,
 • rejestracja danych na bieżąco w chmurze oraz w stacji pomiarowej,
 • transmisja danych w postaci filmu HD z naniesionymi parametrami pomiarowymi (pozycja gps, czas, wyniki pomiarowe pyłów i gazów) przesyłane on-line do operatora drona,
 • rejestracja materiału video na potrzeby dowodowe możliwe na tablecie,
 • dane pomiarowe przesyłane on-line do komputera typu tablet lub laptopa po sieci WiFi oraz po sieci GSM/3G/LTE,
 • statystyki z dowolnego okresu z parametrami mierzonymi – zapisane w stacji pomiarowej oraz chmurze danych,
 • możliwość definiowania własnych wykresów i tabeli z wizualizacjami danych,
 • integracja z geoportalem (mapa) wyświetlającym pomiary oraz położenie na mapie,
 • możliwość przygotowania map smogowych, czyli miejsc najbadziej zanieczyszczonych
 • możliwość definiowania alarmów w przypadku przekroczenia mierzonych wartości (zmiana kolorów wartości przy przekroczeniu, email, sms),
 • urządzenie dedykowane do drona – od 600 gram (wersja carbon),
 • zasilanie akumulatorowe – do 3h na wewnętrznym akumulatorze, możliwość zasilania z akumulatora pokładowego drona,
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkowe urządzenie do pobierania próbek powietrza do dalszej analizy laboratoryjnej,
 • zdolność operacyjna w zakresie temperatur od -20° do 50° C. Przy prędkości wiatru do 10 m/s,
 • czas utrzymania w locie to nawet 32 min (55 min bez stacji) z dedykowanym czterosilnikowym dronem,

Dane pomiarowe

Stacja pomiarowa zapewnia autonomiczny zapis danych w wewnętrznej bazie danych oraz wysyłanie danych:

 • za pomocą sieci LTE do chmury dostępnej w internecie dla wszystkich zainteresowanych,
 • za pomocą WiFi do urządzenia typu tablet, laptop lub smartfon,

Obraz wideo z pokładowej kamery HD z naniesionymi za pomocą systemu MetaVision™ danymi geograficzno-pomiarowymi jest przesyłany do operatora, równolegle może być rejestrowany i w zależności od wyniku może być wykorzystany jako dokumentacja w postępowaniu karno-mandatowym,

Nie tylko na zimę – Monitoring wizyjny

Jednostka transportowa – dron, może posłużyć także poza sezonem grzewczym.

Do Państwa dyspozycji posiadamy wyposażenie opcjonalne w postaci głowic wizyjnych przystosowanych do instalacji po zdemontowaniu stacji pomiarowej. Głowice dzienne oraz termowizyjne mogą posłużyć do zagospodarowania drona celem prowadzenia działań obserwacyjno-diagnostycznych:

 • monitoring dzienny,
 • inspekcje miejsc niedostępnych (dachy, mosty),
 • poszukiwania ludzi lub mienia,
 • inspekcje termowizyjne,

Czujniki opcjonalne:

 • PM 1,
 • CL (chlor),
 • CO (tlenek węgla),
 • CO2 (dwutlenek węgla),
 • CH4 (metan),
 • H2S (siarkowodór),
 • SO (tlenek siarki),
 • SO2 (dwutlenek siarki),
 • NH3 (amoniak),
 • O3 (ozon),
 • NO (tlenek azotu),
 • NO2 (dwutlenek azotu),
 • N (azot),
 • H (wodór),
 • PH3 (fosforowodór),
 • detekcja promieniowania jądrowego (licznik Geigera-Müllera),
 • opcjonalnie inne niestandardowe sensory,

Wyposażenie opcjonalne:

 • pompa z workiem probierczym do pobierania próbek,
 • kamera światła dziennego sterowana z trzyosiową stabilizacją obrazu, zoom optyczny 30x + cyfrowy 12x (razem 360x),
 • kamera termowizyjna FLIR 640×512 z trzyosiową stabilizacją obrazu,
 • głowica obserwacyjna hybrydowa (kamera dzienna + termowizyjna),
 • dodatkowy pulpit sterujący do sterowania kamerami i transmisji wizji HD,

Dane fizyczne*:

 • rozmiar 220x150x80 mm
 • waga standard ~ 1100 g lub wersja light ~ 600 g,
 • zasilanie akumulator Li-Lon, ok 3h pracy na akumulatorze,
 • zasilacz/ładowanie 9-29 V – możliwość zasilania z drona od 3S do 6S,
 • złącza: zasilanie/ładowanie, antena GPS, video HDMI, pomiar PM, pomiar gazów, port zewnętrznej pompy poboru próbek,
 • wysokość pomiaru: do 2000 m AGL lub więcej (uzależnione od drona),

* – dane mogą ulec zmianie ze względu na wyposażenie

Gwarancja i serwis

Wszystkie nasze produkty są objęte 24 miesięczną gwarancją i podlegają obsłudze serwisowej zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Zdywersyfikowany łańcuch dostaw komponentów oraz własna linia produkcyjna umożliwiają oferowanie krótkich czasów reakcji działu wsparcia serwisowego. Dział badawczo rozwojowy USM opracowuje i udostępnia aktualizacje i nowe funkcjonalności platformy w zależności od preferencji użytkownika.

Szkolenia i wsparcie

Świadczymy usługi zaawansowanego wsparcia serwisowego oraz szkoleń w kompleksowym pakiecie.

Wszystkie urządzenia są kalibrowane przez naszego partnera firmę posiadającą Certyfikat ISO 9001:2015 wydawany przez TÜV, PCA, IAF w dziedzinie: „Testowanie i kalibracja przyrządów i urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów oraz analizatorów spalin”

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu nasi przedstawiciele

Pobierz ulotkę:
Ulotka SOWA