Szkolenia

Z zakresu bezzałogowych statków powietrznych – BSP :

 • zasady wykonywania lotów,
 • prawne aspekty wykonywania operacji lotniczych dotyczących modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych,
 • planowanie lotu,
 • obsługa techniczna BSP,
 • przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego UAVO VLOS i BVLOS,

 

Dla administracji publicznej z zakresu

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  • Zagrożenia – sytuacje kryzysowe,
  • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych,
  • Organizacja zarządzania kryzysowego,
 • OBRONA CYWILNA
  • Powszechna samoobrona ludności,
  • Ewakuacja ludności i mienia,
  • Prognozowanie skażeń,
  • Akcja kurierska,
 • OCHRONA INFORMACJI
  • Ochrona danych osobowych,