Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania USM/1/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

(sygn. postępowania USM/1/2018)

 

Zamawiający, USM Sp. z o.o. zawiadamia, iż w unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

na dostawę maszyn CNC z kompletem narzędzi

prowadzonego w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy USM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnej automatycznej platformy latającej BSP pionowego startu do monitoringu lub transportu, automatycznie startującej i lądującej precyzyjnie do stacji dokująco – ładującej, sterowanej i monitorowanej przez sieć telefonii komórkowej” .

 

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.