Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej sygn. postępowania USM/2/2017

Lublin, dn. 05.01.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

(sygn. postępowania USM/2/2017)

 

Zamawiający, USM Sp. z o.o. zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę elektronarzędzi, prowadzonego w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy USM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnej automatycznej platformy latającej BSP pionowego startu do monitoringu lub transportu, automatycznie startującej i lądującej precyzyjnie do stacji dokująco – ładującej, sterowanej i monitorowanej przez sieć telefonii komórkowej” wybiera ofertę następującej firmy:

 

Zakład Usługowo – Handlowy LOBO Grzegorz Paszkiewicz

  1. Targowa 7, 26 – 700 Zwoleń

cena – 25 277,38 zł

termin realizacji – 10 dni

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

Z.U.H ELKOT Krzysztof Kotkowski

25 Czerwca 71, 26 – 600 Radom

Kryterium cena – 89,90 pkt

Kryterium termin realizacji – 10 pkt

Łącznie – 99,90 pkt

 

Oferta nr 2

Zakład Usługowo – Handlowy LOBO Grzegorz Paszkiewicz

  1. Targowa 7, 26 – 700 Zwoleń

Kryterium cena – 90 pkt

Kryterium termin realizacji – 10 pkt

Łącznie – 100 pkt

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu