O firmie

logo

USM Sp. z o.o. jako beneficjent celowych dofinansowań z funduszów Unii Europejskiej, w ramach zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dla potrzeb sektora nowych technologii jak również dla odbiorców specjalnych.

Nasze wdrożenia realizujemy na bazie rozwiązań technologicznych objętych ochroną patentową i zgłoszonych do UPRP wzorów przemysłowych.

Dysponujemy laboratorium badawczo-rozwojowym, w miarę potrzeb współpracujemy także z innymi jednostkami badawczymi, w tym na wyższych uczelniach technicznych w kraju. Nasze wdrożenia funkcjonują w sektorze administracji publicznej oraz bezpieczeństwa publicznego, wspomagając zadania realizowane między innymi przez jednostki Straży Miejskiej, urzędy, lotniska a także inne służby podległe MSWiA.

Od hobby do biznesu…

Nasza kadra posiada ponad 35 lat doświadczenia w branży lotniczej – konstrukcje i badania samolotów oraz śmigłowców.

Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w branży produktów bezzałogowych.

Statki powietrzne naszych konstruktorów od lat sprawdzają się w komercyjnych zastosowaniach.

W naszym gronie mamy także doświadczonych certyfikowanych pilotów UAV.

Jesteśmy członkiem Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.

Bierzemy udział w projektach oraz dialogach technicznych z Ministerstwem Obrony Narodowej.Nazwa beneficjenta: USM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer i tytuł projektu:  RPLU.01.02.00-06-0047/17

„Badania nad nowym produktem z branży bezzałogowych systemów latających”

Wartość całkowita projektu: 3 175 518,76 zł

Wartość dofinansowania: 2 060 250,40 zł

Poziom dofinansowania: 80%

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2021 r.

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu klasy taktycznej średniego zasięgu o maksymalnej masie płatnej do 100 kg przy długotrwałości lotu na poziomie co najmniej 2 godzin.

Projekt realizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.LogoPL 150x150CDE 150x150logo atutlogo BESlogo inter1logo portlogo RPPlogo wit 150x100logo dilectro