Razem walczymy o czyste powietrze

United Systems

Nasza firma zajmuje się najnowszymi trendami w branżach wysoko-technologicznych.

Zajmujemy się miedzy innymi:

  • ochrona środowiska o automatyzacja procesów z tym związanych,
  • pełna autonomiczność – eliminacja czynnika ludzkiego,
  • podniesienie bezpieczeństwa użytkowania poprzez implementacje nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz elektronicznych,
  • kontrolowanie BSP poprzez systemy oparte na chmurze,
  • dostępność i gotowość BSP do wykonania misji 24/7,
  • nieograniczony zasięg – wykorzystanie infrastruktury operatorów naziemnych oraz satelitarnych,
  • nowoczesne systemy zasilania,

Numer i tytuł projektu: RPLU.03.07.00-06-0228/16

„Wzrost konkurencyjności firmy USM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnej autonomicznej platformy latającej BSP pionowego startu do monitoringu lub transportu, automatycznie startującej i lądującej precyzyjnie do stacji dokująco-ładującej, sterowanej i monitorowanej przez sieć telefonii komórkowej”

Wartość całkowita projektu: 3 211 094,58 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.01.2019 r.

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wyposażenie w park maszynowy i narzędziowy, stanowiący innowację procesową, co umożliwi wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacyjnego w skali światowej produktu-platformy latającej BSP, która zautomatyzuje czynności codzienne w wielu branżach eliminując do minimum błędy popełniane przez operatorów.

Projekt realizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer i tytuł projektu: RPLU.01.02.00-06-0047/17

„Badania nad nowym produktem z branży bezzałogowych systemów latających”

Wartość całkowita projektu: 3 175 518,76 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2021 r.

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu klasy taktycznej średniego zasięgu o maksymalnej masie płatnej do 100 kg przy długotrwałości lotu na poziomie co najmniej 2 godzin

Projekt realizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.2 Badania celowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.