Usługi

Posiadamy mobilne laboratorium pomiarowe SOWA do analizy niskiej emisji za pośrednictwem którego możemy wykryć spalanie materiałów zabronionych takich jak: plastiki, PET, PVC, sklejki, płyty meblowe, płyty wiórowe oraz inne produkty klejone i malowane.

Laboratorium rejestruje następujące parametry:

  • pył zawieszony PM 10,
  • pył zawieszony PM 2.5,
  • dwutlenek węgla CO2,
  • lotne związki organiczne VOC,
  • formaldehyd HCHO,
  • chlorowodór HCL,
  • cyjanowodór HCN,
  • położenie i wysokość GPS,
  • temperaturę, wilgotność, ciśnienie,
  • inne czujniki – na życzenie klienta,

Do Państwa dyspozycji delegujemy dwóch doświadczonych operatorów z profesjonalnym dronem,stacją pomiarową oraz odpowidnim oświetleniem.
Pomiar jednego komina pod kontem spalania materiałów zabroninych trwa ok 30-40 sekund. Natychmiast mozna podjąć decyzję czy jest potrzeba wejścia na kontrolę paleniska.
Na podstawie dnia pomiarowego zostaje opracowany raport uwzględniający wszystkie pomiary, skupiajacy się na miejscach w których wystapiły nieprawidłowości.

Katalog usług świadczonych przez naszą firmę jest nieustannie poszerzany o nowe pozycje.

Zapraszamy do kontaktu. W gronie naszych klientów są między innymi:

- Straż Miejska Świdnik,
- Straż Miejska Chełm,
- Straż Miejska Ząbki,
- Straż Miejska Krasnystaw,
- Straż miejska Puławy,