Protokół postępowania z dnia 22/05/2019 – zakup materiały biurowe