Dron dedykowany dla wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków - detekcja odorów

m600 small 

Powstawanie biogazu na wysypiskach


Odpady składowane na wysypisku są mieszaniną materiałów organicznych i nieorganicznych o różnej wilgotności. Jeżeli zostaną stworzone odpowiednie warunki składowania tj. ugniatanie i przykrywanie warstwy odpadów ziemią lub innym materiałem, to okres w którym podlegają one działaniu tlenu jest bardzo krótki, co stwarza warunki dla zachodzenia procesów rozkładu beztlenowego. Rozkład ten jest następstwem szeregu spontanicznie zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Największy udział w procesach rozkładu ma rozkład biologiczny. 

W ciągu całego okresu eksploatacji wysypiska konieczne jest przewidywanie emisji odpadów. Wydzielanie się zapachów z wysypiska do otoczenia może być określone poprzez poziom stężenia siarkowodoru przy powierzchni gruntu. Wskutek złożonych oddziaływań pomiędzy różnymi rodzajami zapachów, określenie intensywności zapachu najlepiej jest dokonywać poprzez grupę badanych osób. Z tym sposobem badania wiąże się problem indywidualnych różnic w reagowaniu na zapachy i zmęczenia zapachowego. Wadą metody jest również jej duża pracochłonność.

Zagrożenia powodowane przez gaz wysypiskowy:

Gaz wysypiskowy może powodować liczne zagrożenia należące do 5 kategorii:

 1. Zagrożenia dla roślin – degradacja strefy ukorzeniania.
 2. Zagrożenia dla budowli – osiadanie, wybuchypożary.
 3. Zagrożenia dla ludzi – nieprzyjemny zapach, niedotlenienie, działanie toksyczne, wybuchy lub pożary.
 4. Zanieczyszczenie wód, degradacja wód gruntowych.
 5. Zagrożenia dla atmosfery, zanieczyszczenie powietrza.

Każde z tych zagrożeń może obejmować teren samego wysypiska i jego otoczenia.


Zintegrowana mobilna platforma pomiarowo-rejestracyjna do badania zanieczyszczeń powietrza dedykowana do poszukiwania związków odorowych i innych gazów typowych dla wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków.

Niewielka masa stacji (ok 1 kg w zależności od konfiguracji czujników) umożliwia zminimalizowanie kosztów jednostki transportowej w postaci drona. 

Urządzenie jest gotowe do pracy w 120 sekund po uruchomieniu.

Urządzenia mierzy nastepujące parametry w niskich stężeniach:

 • lotne związki organiczne VOC-PID,
 • siarkowodór H2S,
 • amoniak NH3,
 • dwutlenek węgla CO2,
 • telnek węgla CO,
 • metan CH4,
 • temperatura,
 • temperatura punktu rosy,
 • wilgotność,
 • ciśnienie,
 • położenie geograficzne oraz wysokość,

Czujniki zostały dobrane w sposób umożliwiający pomiar konkretnych typów emisji powstających podczas rozkładu substancji organicznych. Stacja pobiera próbki za pomocą sond pomiarowych (długość zależna od drona) celem eliminacji zakłóceń powodowanych przez strumienie śmigłowe nosiciela. Platforma jest zdolna do integracji z czujnikami do realizacji innych preferowanych przez odbiorcę pomiarów.

Funkcjonalność systemu

 • monitoring jakości powietrza – czujniki pyłów oraz gazów (nawet do 10 czujników),
 • pomiar warunków środowiskowych,
 • rejestracja danych na bieżąco w chmurze oraz w stacji pomiarowej,
 • dane pomiarowe przesyłane on-line do komputera typu tablet lub laptopa po sieci WiFi oraz po sieci GSM/3G/LTE,
 • statystyki z dowolnego okresu z parametrami mierzonymi – zapisane w stacji pomiarowej oraz chmurze danych,
 • możliwość definiowania własnych wykresów i tabeli z wizualizacjami danych,
 • integracja z geoportalem (mapa) wyświetlającym pomiary oraz położenie na mapie,
 • możliwość przygotowania map smogowych, czyli miejsc najbadziej zanieczyszczonych
 • możliwość definiowania alarmów w przypadku przekroczenia mierzonych wartości (zmiana kolorów wartości przy przekroczeniu, email, sms),
 • urządzenie dedykowane do drona – od 600 gram (wersja carbon),
 • zasilanie akumulatorowe – do 3h na wewnętrznym akumulatorze, możliwość zasilania z akumulatora pokładowego drona,
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkowe urządzenie do pobierania próbek powietrza do dalszej analizy laboratoryjnej,
 • zdolność operacyjna w zakresie temperatur od -20° do 50° C. Przy prędkości wiatru do 10 m/s

Dane pomiarowe

Stacja pomiarowa zapewnia autonomiczny zapis danych w wewnętrznej bazie danych oraz wysyłanie danych:

 • za pomocą sieci LTE do chmury dostępnej w internecie dla wszystkich zainteresowanych,
 • za pomocą WiFi do urządzenia typu tablet, laptop lub smartfon,

 

Wyposażenie opcjonalne:

 • pompa z workiem probierczym do pobierania próbek,
 • kamera światła dziennego sterowana z trzyosiową stabilizacją obrazu, zoom optyczny + cyfrowy,
 • kamera termowizyjna FLIR 640×512 z trzyosiową stabilizacją obrazu,
 • głowica obserwacyjna hybrydowa (kamera dzienna + termowizyjna),
 • dodatkowy pulpit sterujący do sterowania kamerami i transmisji wizji HD,

Dane fizyczne*:

 • rozmiar 220x150x80 mm
 • waga standard ~ 1100 g lub wersja light ~ 650 g,
 • zasilanie akumulator Li-Lon, ok 3,5h pracy na akumulatorze,
 • zasilacz/ładowanie 9-29 V – możliwość zasilania z drona od 3S do 6S,
 • złącza: zasilanie/ładowanie, pomiar PM i pomiar gazów,
 • wysokość pomiaru: do 2000 m AGL lub więcej (uzależnione od drona),

* – dane mogą ulec zmianie ze względu na wyposażenie

Gwarancja i serwis

Wszystkie nasze produkty są objęte 24 miesięczną gwarancją i podlegają obsłudze serwisowej zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Zdywersyfikowany łańcuch dostaw komponentów oraz własna linia produkcyjna umożliwiają oferowanie krótkich czasów reakcji działu wsparcia serwisowego. Dział badawczo rozwojowy USM opracowuje i udostępnia aktualizacje i nowe funkcjonalności platformy w zależności od preferencji użytkownika.

Szkolenia i wsparcie

Świadczymy usługi zaawansowanego wsparcia serwisowego oraz szkoleń w kompleksowym pakiecie.

Wszystkie urządzenia są kalibrowane przez naszego partnera firmę posiadającą Certyfikat ISO 9001:2015 wydawany przez TÜV, PCA, IAF w dziedzinie: „Testowanie i kalibracja przyrządów i urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów oraz analizatorów spalin”


Drony przetestowane i współpracujące z SOWĄ:

- DJI M200, M210 V2
- DJI M600, M600PRO
- DJI M300,
- DJI INSPIRE 2 PRO,
- DJI S1000, S900,
- Tarot Peeper,
- Tarot X6, X8,


Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu nasi przedstawiciele