Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej sygn. postępowania USM/2/2017

Lublin, dn. 05.01.2018 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (sygn. postępowania USM/2/2017)   Zamawiający, USM Sp. z o.o. zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę elektronarzędzi, prowadzonego w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy USM Sp.…